Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2018/016910/Drn

23.03.2018

Žiadosť o povolenie výnimiek a vydanie súhlasov v zmysle zákona č. 543/2002 Z.z. k realizácii stavby "Vodná nádrž Zadná voda" a "Čerpacia stanica a trafostanica - Otupné". Žiadateľ: Tatry mountain resorts, a.s. Demänovská Dolina č. 72, 031 01 Liptovský Mikuláš.