Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2018/016902/Drn

23.03.2018

Žiadosť o povolenie výnimky zo zakázaných činností uvedených v zákone č. 543/2002 Z.z. na organizovanie športového podujatia "Mošovce Trail", na území NP Veľká Fatra. Žiadateľ: Obec Mošovce, Kollárovo nám. 314, Mošovce