hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-ZA-OSZP1-2018/015877/Ryb

Žiadosť o vydanie súhlasu podľa § 6 ods. 4 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, na zásah do mokrade odťažením riečnych nánosov z vodného toku Šútovský potok a v súvislosti s tým o povolenie výnimiek zo zákazov ustanovených v § 14 ods. 1 písm. a) v znení § 13 ods. 1 písm. a) zákona 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, na vjazd a státie mimo cesty s motorovým vozidlom vykonávajúcim úpravu toku, na území NP Malá Fatra. V roku 2014 a 2015 bol v obci Šútovo vyhlásený III. stupeň povodňovej aktivity, pričom pri prívalových dažďoch došlo k naplaveniu koryta vodného toku Šútovský potok veľkým množstvom piesku, skália a bahna, čím došlo k vybreženiu potoka na viacerých miestach a k ohrozeniu majetku obce a občanov.

Žiadateľ: Obec Šútovo, Obecný úrad v Šutove, Fatranská 88, 038 54  Krpeľany