Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2018/015407/Drn

16.03.2018

Žiadosť o povolenie výnimky zo zákazov ustanovených v zákone č. 543/2002 Z.z. k organizovaniu športového podujatia Štafetový beh od Tatier k Dunaju. Žiadateľ: Top Koncept s.r.o., Lysákova 24, 841 01 Bratislava