Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2018/015404/Drn

16.03.2018

Žiadosť o vydanie odborného stanoviska podľa § 28 zákona č. 543/2002 Z.z., projektu "Lesná cesta Martinské hole - Malá dolina". Žiadateľ: Urbár Martin, PS, Hrdinov SNP 43, 036 01 Martin