Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2018/013918/Drn

28.02.2018

Žiadosť o povolenie výnimky zo zakázaných činností uvedených v zákone č. 543/2002 Z.z., na výrub kalamitnej drevnej hmoty v JPRL 149a, na území NPR Tlstá. Žiadateľ: Pozemkové spoločenstvo - Lesné a pasienkové spoločenstvo Komposesorát Folkušová, č. 11, 038 42 Príbovce.