Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2018/013908/Drn

28.02.2018

Žiadosť o povolenie výnimky zo zakázaných činností uvedených v zákone č. 543/2002 Z.z. na vykonávanie banskej činnosti v lome Kraľovany - Bystrička, do r. 2018. Žiadateľ: PK DOPRASTAV, a.s., Kragujevská 11, 010 01 Žilina