Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2018/013503/Drn

26.02.2018

Žiadosť o povolenie výnimky zo zakázaných činností uvedených v § 14 zákona č. 543/2002 Z.z., v súvislosti s realizáciou projektu Koliba Výhliadka Demänovská Dolina. Žiadateľ: TMR a.s., Demänovská dolina 72, 031 01 Liptovský Mikuláš.