Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2018/013492/Drn

26.02.2018

Žiadosť o vydanie odborného stanoviska podľa § 28 ods. 4 zákona č. 543/2002 Z.z. k projektu "Urbanistický detail lokality Jamy - Gárov". Žiadateľ: Obec Liptovská Anna, 032 23 Liptovská Anna č. 20