Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2018/011535/Drn

14.02.2018

Žiadosť o povolenie výnimky zo zakázaných činností uvedených v zákone č. 543/2002 Z.z. na výrub drevín na území Prírodnej pamiatky Travertíny na Lúčkach, v k. ú. Lúčky. Žiadateľ: Obec Lúčky, 034 82 Lúčky 141