Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2018/011280/Ryb

07.02.2018

Žiadosť o vydanie súhlasu v zmysle § 6 ods. 4 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, na zmenu stavu mokrade - zatrubnenie bezmenného potoka, v k.ú. Oravská Lesná

Žiadateľ: Ing. Jana Murínová, Pribišská 121, 029 57  Oravská Lesná