Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2018/011090/Drn

07.02.2018

Žiadosť o povolenie výnimky zo zakázaných činností uvedených v zákone č. 543/2002 Z.z. na spracovanie kôrovcovej a vetrovej kalamity na území NPR Jánska dolina. Žiadateľ: Majitelia pôdy - pozemkové spoločenstvo Smrečany, 032 05 Smrečany