Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2018/011089/Drn

07.02.2018

Žiadosť o udelenie výnimky zo zakázaných činností uvedených v zákone č. 543/2002 Z.z., na odstránenie popadaných a poškodených stromov v toku Revúca, v území kde platí 4. stupeň ochrany v zmysle zákona. Žiadateľ: Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., OZ Piešťany, Nábrežie Ivana Krasku 3/834, 921 80 Piešťany.