Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2018/010066/Ryb

31.01.2018

Žiadosť o povolenie výnimky na spracovanie vetrovej kalamity, v JPRL č. 2407 a 2408,  pri hlavnej ceste medzi Zázrivou a Párnicou, na území NPR Sokolec.

Žiadateľ: Urbárski spolumajitelia - pozemkové spoločenstvo obce Párnica, Párnica č. 130, 026 01  Párnica