Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2018/009971/Drn

24.01.2018

Žiadosť o zmenu rozhodnutia č. OU-ZA-OSZP1-2017/037203-006/Drn zo dňa 27. 10. 2017. žiadateľ: Poľnohospodárske družstvo Ludrová, 034 71 Ludrová