hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-ZA-OSZP1-2018/009620/Ryb

Žiadosť o vydanie odborného stanoviska v zmysle § 28 ods. (4) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, k projektu "Rekonštrukcia cesty II/583 Mostné objekty" ktorý rieši stavbu "Rekonštrukcia mosta 583-009 a súvisiace zrušenie mosta 583-010", v k.ú. Krasňany

Žiadateľ: Žilinský samosprávny kraj, odbor dopravy a územného plánovania, Komenského 48, 011 09  Žilina