Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2018/009400/Drn

24.01.2018

Žiadosť o odborné stanovisko podľa § 28 ods. 4 zákona č. 543/2002 Z.z. k projektu "Optický kábel v úseku Varín (Dubná skala) - Vrútky - Banská Bystrica I. časť: Varín (Dubná skala) - Čremošné". Žiadateľ: MAVIX s.r.o., Račianska 66, 83102 Bratislava 3