Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2018/009393/Drn

24.01.2018

Žiadosť o udelenie výnimky zo zakázaných činností uvedených v zákone č. 543/2002 Z.z. na vjazd a státie motorovým vozidlom - motorkou do územia ochranného pásma NAPANTu. Žiadateľ: BOBELL .s.r.o. Liptovská Osada č. 200, 034 73.