Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2018/008989/Drn

22.01.2018

Žiadosť o povolenie výnimky zo zakázaných činností uvedených v zákone č. 543/2002 Z.z. na organizovanie športového podujatia v stredisku Jasná. Žiadateľ: Slovenská asociácia freeridových lyžiarov, Bernolákova 13, 03101 Liptovský Mikuláš.