Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2018/008676/Ryb

17.01.2018

Žiadosť o vydanie súhlasu v zmysle § 6 ods. 4 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, na zmenu stavu mokrade ťažbou riečneho materiálu z vodného toku Kysuca, v RKM 43, v k.ú. Turzovka.

Žiadateľ: STAVOSPOL, spol. s r.o. , Ul. Jašíkova 101, 023 54  Turzovka