Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2018/008136/Drn

15.01.2018

Žiadosť o vydanie odborného stanoviska podľa § 28 ods. 4  zákona č. 543/2002 Z.z. k Plánu využívania ložiska andezitu v lome Sklené. Žiadateľ: Okresný úrad Turčianske Teplice, OSZP, Ul. SNP 514/122, 039 01 Turčianske Teplice.