Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1/2018/008124/Drn

15.01.2018

Žiadosť o povolenie výnimky zo zakázaných činností uvedených v zákone č. 543/2002 Z.z. na spracovanie kalamitnej drevnej hmoty v NPR Choč, NPR Smrekovica, PP Prielom Teplého potoka, NPR Suchý vrch, PR Štrosy, NPR Demänovská Dolina. Žiadateľ: LESY SR, š.p. OZ Liptovský Hrádok, Juraja Martinku 110/6, 033 11 Liptovský Hrádok