hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-ZA-OSZP1-2018/004190/Ryb

Žiadosť o vydanie súhlasu podľa § 13 ods. (2) písm. i) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, na vyznačenie nového náučného chodníka (turistického chodníka) v k.ú. Klin a Námestovo. Chodník má charakter okruhu a je vedený po existujúcich poľných, miestnych a účelových komunikáciách a po existujúcich chodníkoch v trase: Námestovo - Klin, Socha - kaplnka Kopanica - Kríž pri Brestovke - Námestovo

Žiadateľ: Obec Klin, obecný úrad Klin, Hlavná 199/107, 029 41  Klin