Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2018/003871/Ryb

05.03.2018

Žiadosť o vydanie súhlasu podľa § 13 ods. (2) písm. i) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, na vyznačenie turistického chodníka v k.ú. Zubrohlava.

Žiadateľ: obec Zubrohlava, obecný úrad Zubrohlava, Plátennícka 464, 029 43  Zubrohlava