Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2018/002650/Ryb

09.01.2018

Žiadosť o vydanie súhlasu na zakázané činnosti a povolenie výnimiek zo zákazov ustanovených v zákone č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, v súvislosti s organizovaním verejného športového podujatia "Diaľkový turistický pochod a beh - Kysucká stovka", na území CHKO Kysuce.

Žiadateľ: Športklub turistiky Kysucké Nové Mesto pri Mestskom kultúrno - športovom stredisku v Kysuckom Novom Meste, Sládkovičova ul. 1208/40, 024 04  kysucké Nové Mesto