Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2018/002514/Ryb

05.03.2018

Žiadosť o vydanie súhlasu podľa § 13 ods. (2) písm. i) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, na vyznačenie (preznačenie) turistického chodníka č. 2687 Tvrdošín, centrum - Námestovo, SAD. Predmetom žiadosti je pretrasovanie časti chodníka v úseku: Sedlo Prehaliny - Námestovo, SAD.

Žiadateľ: Mesto Námestovo, mestský úrad v Námestove, Cyrila a Metoda č. 329/6, 029 01  Námestovo