Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2018/001545/Ryb

07.02.2018

Žiadosť o povolenie výnimiek zo zákazov ustanovených v zákone č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, v súvislosti s organizovaním verejného spoločenského podujatia "Festival Skaly" v kempingu Slnečné skaly, ktorý sa nachádza v ochrannom pásme PR Slnečné skaly.

Žiadateľ: OZ Sub Art Jozef Adamov, Vajanského 16, 010 01  Žilina