Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2017/049232/Drn

20.12.2017

Žiadosť o zmenu rozhodnutia č. OU-ZA-OSZP1-2017/007592-005/Drn zo dňa 27.3. 2017. Žiadateľ: Slovenský turistický spolok HIKING, o.z., Zvolenská 13/26, 036 01 Martin