Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2017/048064/Drn

20.12.2017

Žiadosť o povolenie výnimky zo zakázaných činností uvedených v zákone č. 543/2002 Z.z. na vykonávanie horolezeckej činnosti na území NPR Demänovská dolina a NPP Demänovské jaskyne, na území NAPANT. Žiadateľ: Slovenský horolezecký spolok JAMES, Junácka 6, 832 80 Bratislava