Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2017/045745/Drn

20.11.2017

Žiadosť o povolenie výnimky zo zakázaných činností uvedených v zákone, na organizovanie športového podujatia v orientačnom behu na území TANAPu. Žiadateľ: Valter Sohler, Jelence 17, 034 01 Ružomberok.