Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2017/044705/Drn

09.11.2017

Žiadosť o udelenie výnimky zo zakázaných činností uvedených v zákone č. 543/2002 Z.z. na uskutočnenie športového podujatia Volkswagen Slovakia Oravaman 2018 v území TANAP. Žiadateľ: Športový klub Oravaman, OZ, Sama Chalupku 541, 027 43 Nižná.