Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2017/041835/Drn

13.10.2017

Žiadosť o udelenie výnimky zo zakázaných činností uvedených v zákone č. 543/2002 Z.z. na výrub drevín v území so 4. stupňom územnej ochrany, v prietočnom profile toku Revúca, v k. ú. Ružomberok a Liptovská Osada. Žiadateľ: SVP š.p., OZ Piešťany, Nábrežie Ivana Krasku 3/834, 921 80 Piešťany.