hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-ZA-OSZP1-2017/041824/Drn

Žiadosť o povolenie výnimky zo zakázaných činností uvedených v zákone č. 543/2002 Z.z., na výrub porastov v ochrannom pásme 220 kV el. vedenia V271 135-136, v k. ú. Ivančiná, prechádzajúce ponad CHA Ivančinské močiare, kde platí 4. stupeň ochrany. Žiadateľ: JPRL, s.r.o., M.R.Štefánika 2465, 093 01 Vranov nad Topľou.