Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2017/041149/Drn

05.10.2017

Žiadosť o predĺženie platnosti rozhodnutia č. 2012/1185-4/Dur zo dňa 11. 9. 2012. Žiadateľ: AGRODRUŽSTVO BELAN, družstvo, Šoltésovej 23, 034 01 Ružomberok.