Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2017/040708/Drn

02.10.2017

Žiadosť o povolenie výnimky zo zákazov ustanovených v zákone č. 543/2002 Z.z. na spracovanie vetrovej a kôrovcovej kalamity v NPR Suchá dolina. Žiadateľ: Pozemkové spoločenstvo urbariátu v Liptovskej Sielnici, Liptovská Sielnica 196, 032 23 Liptovská Sielnica