Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2017/040703/Drn

06.10.2017

Žiadosť o predĺženie platnosti rozhodnutia č. 2013/1083/Kr zo dňa 15. 5. 2013 na uskutočnenie výskumu. Žiadateľ: Slovenské prírodné múzeum v Martine, Malá Hora 2, P.O.BOX 155, 036 80 Martin.