Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2017/040701/Drn

02.10.2017

Žiadosť o udelenie výnimky zo zakázaných činností uvedených v zákone č. 543/2002 Z.z., na výrub drevín v prietočnom profile rieky Váh v k. ú. Bešeňová. Žiadateľ: SVP, š.p. OZ Piešťany, Nábrežie I. Krasku 3/834, 921 80 Piešťany.