Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2017/040639/Ryb

03.10.2017

Žiadosť o vydanie súhlasu podľa § 14 ods. (2) písm. a), v znení § 13 ods. (2) písm. i) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, na vybudovanie a vyznačenie downhilových tratí na existujúcej lyžiarskej zjazdovke vo Vrátnej na Pasekách, v k.ú. Terchová.

Žiadateľ: OMNITRADE, a.s., Miletičova 1, 821 08  Bratislava