Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2017/039721/Ryb

22.09.2017

Žiadosť o vydanie súhlasu podľa § 6 ods. 4 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, na zásah do vodného toku Končie, v k.ú. Krasňany, v súvislosti s rekonštrukciou mosta.

Žiadateľ: obec Krasňany, obecný úrad Krasňany č. 22, 013 03  Varín