Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2017/039583/Drn

22.09.2017

Žiadosť o povolenie výnimky zo zákona č. 543/2002 Z.z. na výrub drevín v arboréte CHA Hrádocké arborétum. Žiadateľ: Stredná odborná škola lesnícka a drevárska J.D.Matejovie, Hradná 534, 033 14 Liptovský Hrádok