Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2017/039579/Drn

22.09.2017

Žiadosť o povolenie výnimky zo zakázaných činností uvedených v § 16 zákona č. 543/2002 Z.z. z dôvodu spracovania kalamitnej drevnej hmoty v NPR Choč. Žiadateľ: Pozemkové spoločenstvo urbarialistov obce Jasenová, Jasenová č. 19, 026 01 Jasenová.