Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2017/038846/Ryb

03.10.2017

Žiadosť o vydanie súhlasu na konanie športovo-kynologického podujatia preteky psích záprahov na vozíkoch v Mošovciach - areál Drienok.

Žiadateľ: Juraj Fabián, Krčméryho 146/30, 038 21  Mošovce