Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2017/037203/Drn

31.08.2017

Žiadosť o predĺženie platnosti rozhodnutia č. 2007/01135/Ja zo dňa 31. 7. 2007, ktorým bol vydaný súhlas na vykonávanie činnosti banským spôsobom. Žiadateľ: Poľnohospodárske družstvo Ludrová, 034 71 Ludrová.