hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-ZA-OSZP1-2017/035386/Kr

Žiadateľ: Lesy SR, š.p., OZ Žilina, Námestie M.R.Štefánika 1, 011 45 Žilina

Žiadosť: vo veci vydania odborného stanoviska podľa § 28 ods.4 zákona č.543/2002 Z.z. k stavbe približovacia linka v lokalite  " Húkadlo", JPRL č.246,247, parcela C-KN č.1294 v k.ú. Blatnica,okres Martin na území NP Veľká Fatra.