Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2017/034597/Drn

07.08.2017

Žiadosť o povolenie výnimky zo zakázaných činností na vjazd a státie motorovým vozidlom v ochranom pásme NP Nízke Tatry, z dôvodu náteru oceľových konštrukcií el. vedenia. Žiadateľ: DaPS Čadca, a.s., A. Hlinku 3, 02201 Čadca.