Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2017/034596/Drn

07.08.2017

Žiadosť o povolenie výnimky zo zakázaných činností uvedených v zákone č. 543/2002 Z.z. na vjazd a státie motorovým vozidlom do ochranného pásma NP Nízke Tatry, z dôvodu montáže výstražných gúľ el. vedenia. Žiadateľ: MVM s.r.o., Veľká Okružná 18, 010 01 Žilina