Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2017/034593/Drn

31.08.2017

Žiadosť o povolenie výnimky zo zakázaných činností v zmysle zákona č. 543/2002 Z.z. v súvislosti s výstavbou automatickej meteorologickej stanice v lokalite Čertovica/Nízke Tatry. Žiadateľ: Horská záchranná služba, Stredisko lavínovej prevencie, Dr. J. Gašperíka 598, 033 01 Liptovský Hrádok