Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2017/031034/Ryb

04.07.2017

Žiadosť o vydanie súhlasu podľa § 49 ods. (3) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, na ošetrenie chráneného stromu Lipa v Terchovej (e.č. podľa štátneho zoznamu S 193).

Žiadateľ: Obec Terchová, sv. Cyrila a Metoda č. 96, 013 06  Terchová