Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2017/030532/Drn

30.06.2017

Žiadosť o vydanie súhlasu v zmysle zákona č. 543/2002 Z.z. na zásah do vodného toku z dôvou opravy (výdrevy) na toku Štiavnica po povodni. Žiadateľ: UPS Hybe, Hybe 519, 032 31