Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2017/029728/Drn

26.06.2017

Žiadosť o vydanie súhlasu, povolenie výnimky zo zakázaných činností uvedených v zákone č. 543/2002 Z.z. v súvislosti s konaním skautského tábora v ochrannom pásme TANAPTu, v k. ú. Zuberec. Žiadateľ: Samuel Štefan Mahút, Nemocničná 1945/29, 026 01 Dolný Kubín.